Kick Klein

expert in strategische advisering, communicatie bij (organisatie)verandering, gedragsverandering, publiekscommunicatie & participatie

“Mijn ervaring ligt in het opereren in een dynamisch krachtenveld. Mijn opdrachtgevers zijn organisaties in de publieke dienstverlening: (rijks)overheid, zorg & welzijn, onderwijs.”

“Ik geloof in de dialoog als het meest krachtige instrument voor duurzame verandering. Naast de tools in mijn bagage ben ik voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de interactie tussen de spelers in het proces vergroten en de participatie van alle betrokkenen te verhogen.”

“De laatste jaren heb ik mij verdiept in gedragspsychologie en hoe de toepassing van de inzichten uit deze wetenschap in de communicatiepraktijk kunnen bijdragen aan maximale effectiviteit bij gedrags(verander)doelen.”

Kick werkte o.a. voor Rijkswaterstaat, UMC St. Radboud, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit, Gemeente Barneveld, Gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie Drenthe, Nationale Bewegwijzeringsdienst NBd, LPB Platform voor Wijkgericht Werken

Connect met Kick, expert in strategische advisering, communicatie bij (organisatie)verandering, gedragsverandering, publiekscommunicatie & participatie via LinkedIn

Terug naar experts.