Communicatiestrategie en toolkit programma Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV)

Case Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

Nederland maakt zich op voor de Omgevingswet. Een heleboel wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en milieu komen daarin straks samen. Zo verdwijnen onder andere allerlei schotjes en wordt er integraal gekeken naar een gebied of een ontwikkeling. Ook als het gaat om de veiligheid van een gebied. In plaats van achteraf risico’s verantwoorden wordt er vooral geanticipeerd op mogelijke risico’s.  Dit wordt mogelijk gemaakt door zogenaamde aandachtsgebieden: kaarten die helder in beeld brengen welk risico je als inwoner van een gebied loopt én wat je kunt doen om dit zoveel mogelijk te vermijden.

De goede lezer begrijpt dat dit een cultuurverandering inhoudt. Gemeenten, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en bedrijven gaan op een andere manier met burgers en bedrijven het gesprek aan over mogelijke risico’s. Hoe brengen we die cultuurverandering op gang?

De Communicatie Experts dachten mee over de communicatiestrategie én de invulling van een toolkit voor gemeenten. Deze toolkit zal straks allerlei communicatiematerialen bevatten (denk aan boodschappen, filmpjes, voorbeelden) die een gemeente kan inzetten om met burgers het gesprek aan te gaan. 

 

“Ik heb met Karine geparticipeerd in de ontwikkelgroep van de toolkit Omgevingsveiligheid en vond haar bijdrage professioneel en van een hoog kennisniveau. Ze heeft een goed beeld van de overheid en de daarbij horende mogelijkheden maar ook de valkuilen. Daarnaast weet ze de problematiek goed om te zetten in passende oplossingen. Dit alles in goed overleg en samenwerking.”

Leonie Mentink – directeur AVIV en lid van de ontwikkelgroep toolkit Omgevingsveiligheid

 

De Communicatie Experts, hét Communicatiebureau uit Apeldoorn