De 8 gouden tips voor goede communicatie

van Betteke van Ruler

Onlangs mocht ik emeritus hoogleraar Communicatie Betteke van Ruler ontvangen in mijn podcast. Wat een eer! Voor mensen die hun communicatie willen verbeteren, heeft Betteke 8 ‘gulden’ regels opgesteld. In het interview refereert ze hier ook aan. Dit zijn ze: 

⭐ Alle handelen is communicatief: het laat iets zien aan een ander en ‘communiceert dus iets’. Zorg daarom altijd voor consistentie tussen wat je doet en wat je zegt.

⭐ Luister altijd eerst naar wat de ander of anderen bezighoudt voordat je iets (terug)zegt. Als je niet aansluit, leidt je boodschap al snel tot blindgang. Zonde van de moeite dus en bovendien meestal irritant.

⭐ Neem de ander altijd serieus, ook als die iets zegt of vindt waar je het niet mee eens bent of wat je belachelijk vindt. Dat is trouwens iets anders dan per se met de ander meebewegen, dat hoeft helemaal niet altijd en wordt snel gezien als hypocriet. 

⭐Het gaat niet alleen om wat je zegt, maar ook om hoe je het zegt. Zorg altijd dat die twee in harmonie zijn en passen bij het thema en de context (dat geldt ook voor je spreektaal en je lichaamstaal trouwens).

⭐ Wees altijd eerlijk, zeg ook eerlijk als je iets (nog) niet weet; zeg ook eerlijk als je iets niet wilt of kunt zeggen, ook daar is niets mis mee. Je hoeft dus niet per se alles te zeggen.

⭐ Vertel niet alleen het mooie verhaal, maar ook het minder mooie – en leg af en toe ook je dilemma’s uit. 

⭐ Wees open over je doen en laten, leg altijd uit wat je doet en waarom. Sta ook open voor anderen die met jou willen communiceren, al kwam jij zelf niet op dat idee. 

⭐ Als communiceren gemakkelijk was, was er niet zoveel misverstand in de wereld. Doe er dus moeite voor om het goed te doen.

 

Wil je meer weten over deze 8 regels van goede communicatie of over Betteke van Ruler? Bezoek dan haar website: www.bettekevanruler.nl.