Hoe deel je op een aansprekende manier content over het fokken van een duurzame veestapel met minder uitstoot?

Case CRV

 

Hoe deel je op een begrijpelijke en aansprekende manier content, die de veehouder helpt (en waardoor hij/zij zich gesteund voelt!) bij het fokken van een duurzame veestapel met minder uitstoot?

Vraag
“Overal in de media gaat het over de stikstofuitstoot. En onze leden in Nederland en Vlaanderen worden geconfronteerd met nieuwe, aangescherpte regelgeving die eraan komt. De veehouders vragen zich af hoe ze met hun bedrijf winstgevend kunnen blijven en tegelijk de impact op het milieu kunnen verminderen. Wij hebben hele unieke en innovatieve genetica die kan helpen. We moeten hier iets mee.” Hiermee klopte Evert Top, Manager Marketing bij CRV aan bij ons. CRV was voor ons geen vreemde aangezien we al een paar keer hun jaarverslag gecoördineerd en geschreven hebben. En deze uitdaging gingen wij graag aan! Karine van den Noort en communicatiespecialiste Malou Tichelaar, met ervaring bij CRV én op het gebied van duurzame vraagstukken, doken samen in de strategie!

Aanpak
Het was uiteraard heel duidelijk dat CRV het stikstof probleem van de boeren niet op kan lossen. De grote zorg bij boeren is dus niet weg te nemen. In de communicatie moet dus zeker niet gedaan worden alsof CRV dit kan. Maar er moet gekeken worden naar wat er wél kan. En dan bleek heel wat!
We besloten om ons te gaan richten op het informeren van veehouders. Bijvoorbeeld door feiten en inzichten van CRV te delen. Uit die informatie blijkt dat winstgevendheid en milieuwinst samen op kunnen gaan en zeker niet tegenover elkaar hoeven te staan. Door deze informatie bieden we perspectief: je kunt op duurzame wijze voedsel produceren. Er is toekomst! Er werden veel gesprekken gevoerd met een wetenschapper van CRV over onderzoeken die er lopen en de resultaten tot nu toe. Dit zijn onderzoeken die in samenwerking worden gedaan met o.a. de WuR (Wageningen University & Research). Zo kunnen boeren gaan fokken met topstieren die zorgen voor een duurzame veestapel met aanzienlijk minder uitstoot. Ook gingen we persoonlijke verhalen delen van veehouders. Hoe ‘boeren’ zij in deze tijd? Welke keuzes maken zij en waar worstelen zij mee? Op deze manier bied je een platform aan de veehouder. Het is een positieve benadering, het laat zien dat CRV tussen de leden staat en leden elkaar inspireren en steunen.

Alle content die gemaakt werd cirkelde rondom drie kernboodschappen:

  1. De druk op boerenbedrijven is groot. Wat doet CRV voor u (onderzoek, enz.)?
  2. Maak kennis met (naam veehouder) en ontdek hoe hij/zij zich voortdurend blijft ontwikkelen en innoveren voor het welzijn van dier, bedrijf, natuur en consument.
  3. Informatie over hoe nieuwe genetica bijdraagt aan een duurzame veestapel.

 

Er werden artikelen geschreven over de onderwerpen duurzaamheid, genetica en stikstof- en methaanuitstoot. Deze zijn gepubliceerd op de website, social media en nieuwsbrief. Ook verscheen er wekelijks een video waarin de directeur of een specialist van CRV Nederland een veel gestelde vraag beantwoorde op het gebied van stikstofuitstoot. Van de vraag “hoe staat CRV hierin” tot specifieke vragen als “Wat kan met fokken op methaanemissie worden bereikt?” Door deze communicatie werd het binnen de organisatie ook minder een ‘taboe’ om te communiceren over stikstof.

Resultaat
Het resultaat was veel breder dan verwacht. In de eerste instantie werd er wekelijks inhoudelijk sterke content goed verspreid over belangrijke platforms en kanalen waarmee de veehouders worden bereikt. Maar daarna volgde er een sneeuwbaleffect. Er werd een vacature uitgeschreven voor een vaste communicatieadviseur global (voor CRV breed) die zich onder andere bezig gaat houden met duurzaamheidsvraagstukken. Online zijn er inmiddels, ook na onze opdracht, vele artikelen en video’s verschenen over dit onderwerp op alle kanalen van CRV. Nationaal en ook zelfs internationaal.

Over CRV
Bijna 23.000 melkveehouders in Nederland en Vlaanderen zijn eigenaar van CRV en bepalen welke producten we leveren, welke onderzoeken we doen en aan welke innovaties we werken. Samen met én voor u als veehouder werken we dagelijks aan de gezondheid en efficiëntie van uw veestapel. Better cows, better life

 

Lees ook: Hoe inspireer je 500 vakantieparken op de Veluwe om te verduurzamen?

 

 

De Communicatie Experts, hét netwerk van freelance communicatie-experts